Priser og honorar

Terapi

Individuel samtale - varighed 60 - 75 min. kr. 700,-. 

Parsamtale - varighed 90 - 100 min. kr. 1100,-.

Familiesamtale - varighed 90 - 100 min. kr. 1100,-.

Betaling efter hver samtale med mindre andet er aftalt.


Supervison af grupper og personaletræning i grupper

Ved grupper på op til 8 personer er honorar pr. time kr. 1300,- eksklusiv moms + kørsel efter statens takst. 


 Ved grupper på mere end 8 personer er honorar pr. time kr. 1500, - eksklusiv moms + kørsel efter statens takst. 

Der beregnes tillæg ved transporttid ud over 1 time (tur- retur tilsammen) med kr. 400,- pr time.    
     
      
Ved forløb udfærdiges kontrakt.
 
Andre betingelser kan aftales ved særlige 
   krav til opgaven og behovet i jeres organistion.


Individuel medarbejder eller ledersupervision/coaching

Pr. time kr. 1100,- eksklusiv moms + kørsel efter statens takst.


Undervisning, temadage, foredrag

Honorar aftales ud fra opgavens omgfang  
   

Ring og beskriv opgaven så det matcher jeres specifikke behov.


Priserne er gældende fra 1. januar 2017.