Supervision og Personaletræning

Hvad sker der i supervison


Jeg tilbyder supervison til ledere og medarbejdere.

Supervison er er en anerkendende, ideudviklende og respektfuld måde at tale om faglige problemstillinger på. Jeg har fokus på læringsaspektet - dvs. den enkelte medarbejder arbejder med egen udvikling. 

Supervisor sætter fokus på alle de implicerede parters samspil og indbyrdes relationer med henblik på at åbne for nye perspektiver, nye forståelser og dermed nye handlemuligheder.


Supervison er et fagligt udviklende redskab til enkeltpersoner og grupper.

Det er således ikke terapi - fokus i supervision er at få et bedre fagligt overblik i form af øgede forståelsesmuligheder og handlingsalternativer.

Det er heller ikke "råd og vejledning" forstået på den måde, at supervisor kommer med en eller flere færdige løsninger. 

Supervison kan bruges til at :

Udvikle sig fagligt og personligt

w   Forbedre kvaliteten af sit faglige arbejde

Få større indblik i egne og kollegers kompetencer

At skabe klarhed og få et overblik

Få større arbejdsglæde

Løse specifikke faglige problemer

I supervision søges efter nye forståelser, nye vinkler, nye måder at gå til svære sager på - og efter ny energi, når medarbejdere er kørt træt eller fast i et klientforløb.

Supervision kan gives til én, flere eller hele personalegrupper. Fordelen ved, at der er flere tilstede er, at flere kan lære på én gang og samarbejdende medarbejdere får fælles viden. 
Samtidig er der mulighed for at arbejde med "reflekterende team" og /eller "outsider witness group". Herved øges mulighederne for udvikle flest mulige perspektiver på en problemstilling.

Klienten som co-supervisor
Jeg har erfaring med, at det kan være særdeles virksomt, at klienten, beboeren, borgeren er tilstede under supervisionsseancen - som min hjælper til at opkvalificere medarbejderne i forløb, hvor der søges supervision på relationen (behandlingen/støtten) til pågældende.

Min supervison foregår i en systemisk og narrativ ramme. 


Personaletræning

Personalegrupper bliver konstant udfordret i en faglig verden i bevægelse. Det er derfor nødvendigt løbende at undersøge, reflektere og evaluere de faglige og kollegiale processer.

I personaletræning er fokus på medarbejderne og deres indbyrdes arbejdsrelationer og "klimaet" i gruppen.

Et godt arbejdsmiljø kræver at både medarbejdere og ledere trives på arbejdspladsen.
I min optik er medarbejdere og ledere samskabende om arbejdspladsens trivsel og ligeværdige parter i at skabe et sundt og udviklende arbejdsmiljø.

I personaletræning vil jeg have fokus på relationerne, samspil og kommunikation og samarbejdsmønstre. Hvordan er stemningen i gruppen, føler den enkelte medarbejder sig anerkendt og værdifuld og får alle udnyttet deres kompetencer optimalt.

Målet er at få et godt og sundt arbejdsklima og få det maksimale ud af en gruppes ressourcer og kompetencer i forhold til kerneopgaven.
Kort sagt, bruger gruppen deres kræfter på det, der er det faglige mål!

I personaletræning vil der blive arbejdet med, hvordan I som gruppe kan få talt om og blive bevidste om, hvad der sker i jeres indbyrdes samspil.
Der vil blive arbejdet med at få udviklet nye og mere hensigtmæssige arbejdsrelationer og samarbejdsmønstre til gavn for den enkelte medarbejder og til gavn for gruppen og for at fastholde god kvalitet i opgaveløsningen.

Når der arbejdes bevidst med at forbedre arbejdsmiljøet i en medarbejdergruppe, skaber det grobund for uanede muligheder for vækst og udvikling, både fagligt og kollegialt.

Der kan aftales specielle forløb tilpasset jeres organisation.