Hvad er terapi og hvorfor søge terapi ?

Terapi i behagelig og rolig atmosfære i Odense CentrumVelkommen til samtale i en rolig og afslappet atmosfære.


Jeg lægger vægt på, at du føler dig godt tilpas, så du får de bedste rammer for at tale om det, der berører dig og som er vigtigt for dig.

Hvad er terapi

Jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner, til par, til hele eller dele af familier.

Min tilgang til terapi er det systemiske - narrative perspektiv.
Læs mere om dette under faneblad: Systemisk - Narrativt.


Kort sagt, så tilbyder det systemiske - narrative perspektiv en væsentlig anden forståelse af terapi end den gængse.  Mange mennesker har en opfattelse, at terapi drejer sig om at få talt med en terapeut om alt problematisk og tramatisk helt tilbage til barndommen i et årelangt forløb.

Den systemiske og narrative tankegang rummer en anden tilgang:

w    Samtalerne foregår altid på klientens præmisser. Det vil sige, at det altid klienten, som bestemmer, hvad der skal tales om og hvad målet skal være med samtalen.
w Samtalerne lægger vægt på, at forstå det enkelte menneske i en større sammenhæng frem for at se på indre, individuelle fejl og mangler.
Samtalerne foregår i en anerkendende form og tager læring af de initiativer den pågældende indtil videre har foretaget for at komme videre i livet.
Samtalerne stræber mod at skabe nye forståelser, nye måder at tænke på i forhold til det, der begrænser. Nye forståelser skaber grobund for nye og mere ønskværdige handlemønstre.
Terapeuten er ikke en ophøjet, alvidende ekspert som på rette tidspunkt kan servere løsningen på et lykkeligt liv. 
Terapeuten lytter og stiller spørgsmål i retning af at kalde på nye perspektiver, så det er klienten som "udfører arbejdet" som forhåbentligt afstedkommer nye måder at se på baggrunden for henvendelsen på.
w Samtalerne går ud på at se på muligheder frem for de hidtidige begrænsende faktorer. Det drejer sig om "at holde op med at gøre mere af det, der ikke virker" og få modet til at træde af nye stier med nye muligheder.