Hvad betyder det ?

Vores virkelighed er socialt konstrueret.

Hvad er systemisk og narrativ terapi ?

System teori
Den systemiske tilgang betyder, at menneskelige problemer skal forståes og behandles i det system, de indgår i. Det vil sige, at de ikke tilhører individet, men opstår og vedligholdes i sociale samspil og derfor må behandles gennem inddragelse af elementer udenfor det enkelte menneske.
Det er således ikke ikke muligt at forstå et menneskes oplevelser, tanker, følelser og handlinger, uden at man samtidig ved hvilke relationer og hvilken sammenhæng pågælgende befinder sig i.
De relationer, mennesker indgår i, bliver således væsentlige for at forstå hvordan "problemer" opstår.  Det blir utilstrækkeligt at forklare vanskeligheder og besvær i livet med "at sådan er jeg".

Narrativ teori
Den narrative tilgang betyder, at vores liv og identitet organiseres i fortællinger. Mennesker lever og ånder gennem de fortællinger, de skaber om sig selv og som andre skaber om dem. Vores fortællinger om os selv, skabes imidlertid gennem påvirkning af samfundets og kulturens dominerende billeder. Til tider er disse fortællinger uhensigtsmæssige for at få et tilfredsstillende liv.
Narrativ terapi arbejder på at gøre det muligt for mennesker at træde tilbage fra de dominerende uhensigtsmæssige konklusioner, de kan have udviklet om dem selv og deres relationer til andre. Under vanskelige perioder med belastende oplevelser kan mennesker nemt komme til at tro, at de ikke har nogen betydning for andre og at deres liv og handlinger ikke kan "bruges til noget". 
Narrativ terapi udfordrer sådanne konklusioner ved at søge efter og udforske og udfolde andre mere ønskværdige fortællinger fra det levede liv, som er blevet skubbet i baggrunden og måske helt glemt af den dominerende fortælling.

Socialkonstuktionisme og sprog
Vores virkelighed er socialt konstrueret. Det betyder, at den måde, vi forstår verden på, ikke med endelig autoritet kan siges  at være mere sand, sund eller rigtig end andre menneskers.
Vi skaber verden gennem vores måder at tale sammen om den på.
Sproget bruger vi til at definere og handle i verden med. Men i en samtale kan et anderledes ord, en ny betydning få nye perspektiver til at gro frem. På den måde er sproget ikke bare noget, vi bruger til at beskrive verden med. Sproget er også skabende.