Din organisation

Hjælp til udvikling af arbejdspladsen - en samskabende proces

Organisationsudvikling

Det kan på enhver arbejdsplads fra tid til anden være udviklende, at der kommer "en gæst" udefra, som er aktiv i processen og som på neutral vis kan facilitere processen.
Alle organisationer undergår forandringer som kræver at medarbejderne kommer til af møde nye udfordringer og aktiviteter, som kræver at eksisterende mønstre og kompetencer kommer under pres.

Emner for konsultationer kan være mangfoldige:
   - Udvikling af organisation og nye aktiviteter
   - Trivsel på arbejdspladsen
   - Samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse
   - Ønsker om bedre samarbejde - samarbejdsrelationer
   - Krisehjælp til udsatte medarbejdere/organisation
   - Omstruktureringer/nedskæringer i organisationen
   - Værdier i arbejdet - hvad skal styre kerneopgaven

Jeg ser mig selv som proceskonsulent.  Jeg stiller spørgsmål og tilrettelægger dialogen/processen så der kan skabes rum for nye forståelser, nye måder at se hinanden på. Det vil sige, at I kan blive klogere på jer selv, på jeres samarbejde i og udenfor organisationen eller på det tema I ønsker fokus på i en organistionskonsultation. Jeg kommer således ikke som ekspert og indsamler data for at fremlægge en analyse af, hvad I "burde" gøre.
Jeg fungerer som den samtalepartner, der i dialogen leder frem mod de mål, der er aftalt på forhånd.
I det konkrete forløb betyder det, at det er jeres behov, ønsker og målsætning som er omdrejningspunktet og jeg byder ind med kommunikative metoder og fremgangsmåder til, at I kan opnå jeres målsætninger.

Kontakt mig gerne for en uformel samtale om jeres organisation og de behov I har.